Čistoća - odvoz i odlaganje otpada

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza po rasporedu do 7,00 h zimi, odnosno do 6,00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu, 2 m od ruba kolnika.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, zeleni otpad, građevinski otpad, opasni otpad, ambalažni otpad.

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. Glomazni otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza po rasporedu.

Elektronički otpad se naručuje pozivom na besplatni broj telefona 0800 444 110. Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada financira se iz sredstava FZOEU i za korisnike je besplatna.

Zeleni otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.

 

  

Raspored odvoza otpada za grad Čakovec, Mjesne odbore i općine za 2014 godinu možete downloadati putem donjih linkova (pdf format).

 

Opći uvjeti isporuke usluge postupanja s otpadom 2014.

Raspored ulica po područjima odvoza otpada u gradu Čakovcu, općinama i M.O.

 

Nadolazeći pogrebi

katalog-vijenaca

katalog-aranzmana

Tražilica

pitanja