Poštovani,

Obavještavamo korisnike usluge mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Orehovica da zbog parlamentarnih izbora (neradni dan) prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 17.travanj 2024. godine neće biti.

Korisnici usluge mogu dana 18.travanj.2024. otpad za mobilno reciklažno dvorište predati u naselju Vularija.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem

GKP ČAKOM d.o.o.

Poštovani korisnici!

Obavještavamo Vas da dana 17. travnja 2024. godine, GKP ČAKOM d.o.o. neće raditi zbog održavanja parlamentarnih izbora, a sve kako bi se omogućilo zaposlenicima GKP ČAKOM d.o.o. da ostvare svoje biračko pravo.

Zbog navedenog, uslugu skupljanja komunalnog otpada koju bi GKP ČAKOM d.o.o. trebao prema godišnjem rasporedu za 2024. godinu korisnicima pružiti u srijedu 17. travnja 2024. godine, pružiti će u subotu kasnije – 20. travnja 2024. godine.

Usluge ukopa neće se dogovarati za dan 17. travnja 2024. godine.

Dana 17. travnja 2024. godine na parkiralištima Grada Čakovca neće se obavljati usluga naplate i kontrole naplate parkiranja.

Tržnice i sajam te druge službe GKP ČAKOM d.o.o., također neće raditi toga dana.

Hvala na razumijevanju!

U Čakovcu, 12.04.2024. godine

                                                                                                                              GKP ČAKOM d.o.o.

Poštovani,

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada te glomaznog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo srijedom, da ćemo zbog parlamentarnih izbora (neradni dan) prikupljanje otpada predviđeno za srijedu 17.travanj 2024. godine  omogućiti u subotu 20. travanj 2024. godine.

S poštovanjem

GKP ČAKOM d.o.o.

Poštovani,

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 01.travanj 2024. godine  omogućiti u subotu 06. travanj 2024. godine.

S poštovanjem

OBAVIJEST O TRETIRANJU CVIJEĆA 26.03.2024.

Javni natječaj – barake bivše GK Međimurje Visokogradnje – ožujak 2024.

Tlocrt baraka bivše GK Međimurje Visokogradnje (Prilog 7.)

OBAVIJEST O TRETIRANJU GRMLJA I CVJETNIH GREDICA. 09.02.2024.

OBAVIJEST O TRETIRANJU ČEMPRESA

Obavijest korisnicima mjesnih odbora Grada Čakovec (VAŽNO)

Poštovani korisnici,

  S obzirom na promjenu dinamike odvoza biootpada i miješanog komunalnog otpada u mjesnim odborima Grada Čakovec, podsjećamo da će se odvoz vršiti prema slijedećem rasporedu za navedena naselja:

Naselja Mačkovec,Žiškovec,Krištanovec,Slemenice

22.01.2024. – odvoz miješanog komunalnog otpada

29.01.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/MACKOVECZISKOVECSLEMENICEKRISTANOVEC-1.pdf

Naselja Štefanec,Ivanovec,Novo Selo na Dravi

23.01.2024. – odvoz miješanog komunalnog otpada

30.01.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/STEFANECIVANOVEC-NOVO-SELO-NA-DRAVI.pdf

Naselja Mihovljan,Novo Selo Rok

24.01.2024. – odvoz miješanog komunalnog otpada

31.01.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/MIHOVLJANNOVO-SELO-ROK.pdf

Naselja Savska Ves,Totovec,Šandorovec,Kuršanec

26.01.2024– odvoz miješanog komunalnog otpada

02.02.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/SAVSKA-VESTOTOVECKURSANECSANDOROVEC.pdf

Navedena promjena nalazi se na Obavijest o sakupljanju otpada koja Vam je distribuirana zajedno  sa uplatnicama u 12 mjesecu 2023. godine.

GKP ČAKOM d.o.o.

Skip to content