Dana 04. listopada 2021. godine u pred večernjim satima, PU međimurska je podijelila s Upravom groblja – GKP ČAKOM d.o.o. obavijest građana da se  na groblju u Mihovljanu zadržavaju i neuobičajeno ponašaju nepoznate osobe.

Slijedom navedene obavijesti, ovim putem skrećemo pozornost svim  korisnicima grobnih mjesta na groblju u Mihovljanu, da ukoliko uoče na svojim nadgrobnim spomenicima bilo kakve promjene o tome obavijestite Upravu groblja i PU međimursku.

 S poštovanjem, 

Uprava groblja – GKP ČAKOM d.o.o.“

Od 30. kolovoza 2021. GKP  ČAKOM d.o.o. prelazi na zimsko radno vrijeme. Službe odvoza otpada, groblja, kamenoklesara i javnih i zelene površine radit će od 6:45 – 14:45 sati svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Korisnici usluga odvoza otpada se mole da posude ili vreće sa otpadom iznesu na javnu površinu na dan odvoza najkasnije do 6:45 sati.

dokumentacija za nadmetanje – soba 46

dokumentacija za nadmetanje – soba 22

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 22. lipnja 2021. godine  omogućiti u subotu 26. lipnja 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.

Skip to content