dokumentacija za nadmetanje – soba 46

dokumentacija za nadmetanje – soba 22

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo utorkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za utorak 22. lipnja 2021. godine  omogućiti u subotu 26. lipnja 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.

natječaj – radnik na postupanju s otpadom- lipanj 2021.g – sl.prijevoza

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo četvrtkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 03. lipnja 2021. godine  omogućiti u subotu 05. lipnja 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.

Skip to content