Besplatno preuzimanje prosijane zemlje – komposta

1. travnja 2015.

Poštovani korisnici,

Nastavno na obavijest o besplatnom preuzimanju prosijane zemlje – komposta na lokaciji Oporabilišta Totovec i na lokaciji sjedišta društva od 13.03.2015.g., a s obzirom na učestale upite korisnika, dajemo pojašnjenje da se radi o zemlji – kompostu klase III. koji je namijenjen korištenju na tlu koje se ne koristi za proizvodnju hrane, na šumskom, odnosno parkovnom zemljštu i za potrebe uređenja, odnosno rekultivacije zemljišta.

Vaš GKP ČAKOM d.o.o.