Jednostavna nabava

1. CRNI SPREMNICI ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD ZAPREMNINE 120 L 500 KOM I 80 L 300 KOM

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – crni spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 120 l 500 kom i 80 l 300 kom
OBJAVLJENO: 15.03.2023.

Odgovor na 1. zahtjev za izmjenom Poziva na dostavu ponuda – crni spremnici za MKO – 120 l i 80 l

OBJAVLJENO: 16.03.2023.

1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – crni spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 120 l 500 kom i 80 l 300 kom

OBJAVLJENO: 16.03.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – crni spremnici za MKO zapremnine 120 l 500 kom i 80 l 300 kom

Odluka o odabiru – crni spremnici za MKO zapremnine 120 l 500 kom i 80 l 300 kom

OBJAVLJENO: 31.03.2023.

2. SAMOHODNA TRAKTORSKA KOSILICA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – samohodna traktorska kosilica

OBJAVLJENO: 05.04.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – samohodna traktorska kosilica

Odluka o odabiru – samohodna traktorska kosilica

OBJAVLJENO: 27.04.2023.

  3. MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA   

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – mrežna i komunikacijska oprema

Prilog V. Troškovnik sa tehničkim karakterisitkama – mrežna i komunikacijska oprema

OBJAVLJENO: 07.04.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Mrežna i komunikacijska oprema

Odluka o odabiru – Mrežna i komunikacijska oprema

OBJAVLJENO: 28.04.2023.

4. PRODUKCIJA DOKUMENATA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Podukcija dokumenata 2023

OBJAVLJENO: 10.05.2023.

1. Izmjena poziva na dostavu ponuda – Podukcija dokumenata 2023

OBJAVLJENO: 11.05.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – produkcija dokumenata

Odluka o odabiru – produkcija dokumenata

OBJAVLJENO: 19.05.2023.

5. GUME ZA VOZILA – AUTOGUME

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Gume za vozila – autogume 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – Gume za vozila – autogume

OBJAVLJENO: 19.06.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Gume za vozila – autogume

Odluka o odabiru – Gume za vozila – autogume

OBJAVLJENO: 14.07.2023.

6. USLUGA KOŠNJE I MALČIRANJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Usluga košnje i malčiranja 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – Usluga košnje i malčiranja

OBJAVLJENO: 19.06.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – usluga košnje i malčiranja

Odluka o odabiru – usluga košnje i malčiranja

OBJAVLJENO: 21.07.2023.

7. ZAŠTITNA I SIGURNOSNA ODJEĆA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Zaštitna i sigurnosna odjeća 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik- Zaštitna i sigurnosna odjeća

OBJAVLJENO: 20.06.2023.

1. Izmjena troškovnika – Zaštitna i sigurnosna odjeća

OBJAVLJENO: 28.06.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – zaštitna i sigurnosna odjeća

Odluka o odabiru – zaštitna i sigurnosna odjeća

OBJAVLJENO: 21.07.2023.

8. LAMPAŠI ZA DALJNJU PRODAJU

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Lampaši za daljnju prodaju 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 1. – Lampaši za daljnju prodaju (lijevani)

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 2. – Lampaši za daljnju prodaju (stakleni)

OBJAVLJENO: 20.06.2023.

1. izmjena ponudbenog lista – Troškovnika – grupa 1. – Lampaši za daljnju prodaju (lijevani)

1. izmjena ponudbenog lista – Troškovnika – grupa 2. – Lampaši za daljnju prodaju (stakleni)

OBJAVLJENO: 28.06.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Lampaši za daljnju prodaju

Odluka o odabiru – Lampaši za daljnju prodaju

OBJAVLJENO: 20.07.2023.

9. REZERVNI DIJELOVI ZA KOSILICE – TEKUĆE ODRŽAVANJE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Rezervni dijelovi za kosilce – tekuće održavanje 2023

Prilog 1. ponudbeni list – troškovnik – grupa 1

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 2

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 3

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 4

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 5

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 6

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 7

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 8

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 9

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 10

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – grupa 11

OBJAVLJENO: 21.06.2023.

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 1

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 2

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 3

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 4

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 5

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 6

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 7

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 8

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 9

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 10

1. izmjena ponudbenog lista – troškovnika – grupa 11

OBJAVLJENO: 28.06.2023.

Zapisnik o otvaranje, pregledu i ocjeni ponuda – rezervni dijelovi za kosilice

Odluka o odabiru – rezervni dijelovi za kosilice

OBJAVLJENO: 18.07.2023.

10. UREDSKI MATERIJAL

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Uredski materijal 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – Uredski materijal

OBJAVLJENO: 26.06.2023.

1. Izmjena troškovnika – Uredski materijal 

OBJAVLJENO: 28.06.2023.

2. Izmjena troškovnika – Uredski materijal

OBJAVLJENO: 29.06.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – uredski materijal

Odluka o odabiru – uredski materijal

OBJAVLJENO: 20.07.2023.

11. ULJA I SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Ulja i sredstva za podmazivanje 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – Ulja i sredstva za podmazivanje

OBJAVLJENO: 28.06.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Ulja i sredstva za podmazivanje

Odluka o odabiru – Ulja i sredstva za podmazivanje

OBJAVLJENO: 14.07.2023.

12. BRAVARSKE USLUGE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Bravarske usluge 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – Bravarske usluge

OBJAVLJENO: 17.08.2023.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda – bravarske usluge

Odluka o odabiru – bravarske usluge

OBJAVLJENO: 30.08.2023.

13. USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORIJA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Usluge čišćenja prostorija 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – troškovnik – Usluge čišćenja prostorija

OBJAVLJENO: 21.08.2023.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda – Usluge čišćenja prostorija

Odluka o odabiru – usluge čišćenja prostorija

OBJAVLJENO: 30.08.2023.

14. IZNAJMLJIVANJE STROJEVA I OPREME

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Iznajmljivanje strojeva i opreme 2023

Prilog 1. Ponudbeni list – Troškovnik – Iznajmljivanje strojeva i opreme

OBJAVLJENO: 31.08.2023.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda – Iznajmljivanje strojeva i opreme

Odluka o odabiru – Iznajmljivanje strojeva i opreme

OBJAVLJENO: 12.09.2023.

15. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU KAZETE ZA MKO NA ODLAGALIŠTU OTPADA TOTOVEC

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Izrada glavnog projekta za izgradnju kazete za MKO na odlagalištu otpada Totovec 2023

Ponudbeni list – Troškovnik – Izrada glavnog projekta za izgradnju kazete za MKO na odlagalištu otpada Totovec

Projektni zadatak za izradu glavnog projekta za izgradnju kazete za MKO na odlagalištu otpada Totovec

OBJAVLJENO: 06.09.2023.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Izrada glavnog projekta za izgradnju kazete za MKO na odlagalištu otpada Totovec

Odluka o odabiru – Izrada glavnog projekta za izgradnju kazete za MKO na odlagalištu otpada Totovec

OBJAVLJENO: 14.09.2023.

16. GRMLJE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Grmlje 2023

Ponudbeni list – Troškovnik – Grmlje 

OBJAVLJENO: 08.09.2023.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda – Grmlje

Odluka o odabiru – Grmlje

OBJAVLJENO: 18.09.2023.