Općenite informacije

Tvrtka

Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.

Skraćena tvrtka

GKP ČAKOM d.o.o.

MBS

070024586, Tt-96/456

Porezni/statistički broj

1092740

OIB

14001865632

Sjedište

Mihovljan, Mihovljanska 10

Žiro račun

HR 12 2340 0091 1160 0916 6 – PRIVREDNA BANKA Zagreb d.d.
HR54 2402 0061 1007 8502 9 – ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.

Telefon

040/372-466

Predmet poslovanja – djelatnosti

 • Pogrebne i prateće djelatnosti
 • Tržnice na malo
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • Naplata računa
 • Djelatnosti pakiranje
 • Trgovina na malo sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce i suvenirima
 • Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
 • Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Popravak predmeta za osobnu i kućnu uporabu
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • Poslovanje nekretninama
 • Organiziranje i održavanje sajmova i izložbi
 • Uređenje i održavanje cesta i prometnica, zelenih površina i prometne signalizacije, pauk služba, promet u mirovanju, te uređenje, održavanje i naplata parkirališta
 • Proizvodnja komposta
 • Održavanje javne rasvjete
 • Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost čišćenja
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Pružanje usluga u trgovini
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Usluge informacijskog društva

Direktor:

Ivan Perhoč, bacc. ing. el

Nadzorni odbor:

Dražen Blažeka – predsjednik
Gordan Vrbanec – zamjenik predsjednika
Ivica Novak
Dragutin Bajsić
Nedeljko Horvat – predstavnik radnika

Skupština:

Gradonačelnik Grada Čakovca
Općinski načelnik Općine Nedelišće
Općinski načelnik Općine Strahoninec
Općinski načelnik Općine Šenkovec
Općinski načelnik Općine Orehovica
Općinski načelnik Općine Mala Subotica
Općinski načelnik Općine Štrigova
Općinski načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu
Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec

Temeljni kapital:

670.000.00 eura, uplaćen u cijelosti/5.048.115,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Vlasništvo:

91% Grad Čakovec,
2% Općina Nedelišće,
1% Općina Šenkovec,
1% Općina Strahoninec,
1%  Općina Mala Subotica,
1% Općina Orehovica,
1%  Općina Štrigova,
1% Općina Sveti Juraj na Bregu,
1%  Općina Gornji Mihaljevec

Certifikati:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001