Općenite informacije

Tvrtka

Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.

Skraćena tvrtka

GKP ČAKOM d.o.o.

MBS

070024586, Tt-96/456

Porezni/statistički broj

1092740

OIB

14001865632

Sjedište

Mihovljan, Mihovljanska 10

Žiro račun

HR 12 2340 0091 1160 0916 6 – PRIVREDNA BANKA Zagreb d.d.
HR54 2402 0061 1007 8502 9 – ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.

Telefon/fax

040/372-466; 040/395-391

Predmet poslovanja – djelatnosti

 • Pogrebne i prateće djelatnosti
 • Tržnice na malo
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • Naplata računa
 • Djelatnosti pakiranje
 • Trgovina na malo sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce i suvenirima
 • Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
 • Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Popravak predmeta za osobnu i kućnu uporabu
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • Poslovanje nekretninama
 • Organiziranje i održavanje sajmova i izložbi
 • Uređenje i održavanje cesta i prometnica, zelenih površina i prometne signalizacije, pauk služba, promet u mirovanju, te uređenje, održavanje i naplata parkirališta
 • Proizvodnja komposta
 • Održavanje javne rasvjete
 • Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost čišćenja
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Pružanje usluga u trgovini
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Usluge informacijskog društva

Direktor:

Ivan Perhoč, bacc. ing. el

Nadzorni odbor:

Dražen Blažeka – predsjednik
Gordan Vrbanec – zamjenik predsjednika
Ivica Novak
Dragutin Bajsić
Nedeljko Horvat – predstavnik radnika

Skupština:

Gradonačelnik Grada Čakovca
Općinski načelnik Općine Nedelišće
Općinski načelnik Općine Strahoninec
Općinski načelnik Općine Šenkovec
Općinski načelnik Općine Orehovica
Općinski načelnik Općine Mala Subotica

Temeljni kapital:

4.973.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Vlasništvo:

92% Grad Čakovec,
2% Općina Nedelišće,
1% Općina Šenkovec,
1% Općina Strahoninec,
1%  Općina Mala Subotica,
1% Općina Orehovica,
1%  Općina Štrigova,
1% Općina Sveti Juraj na Bregu

Certifikati:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001