Ostvarivanja prava na pristup informacijama

*Dokumenti sa slijedećih poveznica preuzimaju se na računalo

*Niže navedene poveznice otvaraju dokumente u novom prozoru

http://www.revizija.hr/hr/pristup-informacijama/zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama/pristup-informacijama
http://www.revizija.hr/hr/pristup-informacijama/zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-narodne-novine-85-15