Kontakt s javnošću

DONACIJE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

PLANOVI POSLOVANJA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA POSLOVANJA

INFORMACIJE SA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

INFORMACIJE SA SKUPŠTINE DRUŠTVA

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – svibanj 2021.g

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – rujan 2021.g

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – svibanj 2022.g

OSTALO

   Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa GKP ČAKOM d.o.o. 26.04.2021.g

   Izvješće o provedenim aktivnostima Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa GKP ČAKOM d.o.o. 30.06.2021

   Kalendar važnih događanja za 2022. godinu