Kontakt s javnošću

U slučaju prigovora na račune, uplatnice ili kupljenu robu i usluge, isti izjavite u pisanom obliku, neposredno predajom prigovora u sjedište društva GKP “Čakom” d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40 000 Čakovec, putem pošte, na fax:040/395-391 ili e-mail adresu: cakom@cakom.hr. Sukladno odredbi čl.31.st.3 OZ u slučaju neispunjenja novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

DONACIJE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

PLANOVI POSLOVANJA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA POSLOVANJA

INFORMACIJE SA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

INFORMACIJE SA SKUPŠTINE DRUŠTVA

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – svibanj 2021.g

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – rujan 2021.g

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – svibanj 2022.g

  Informacija o Skupštini GKP ČAKOM d.o.o. – lipanj 2023.g

OSTALO

   Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa GKP ČAKOM d.o.o. 26.04.2021.g

   Izvješće o provedenim aktivnostima Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa GKP ČAKOM d.o.o. 30.06.2021

   Kalendar važnih događanja za 2022. godinu

   Kalendar važnih događanja za 2023. godinu