Kamenoklesarske usluge

Pružamo usluge uređenja, rekonstrukcije i nadogradnje postojećih grobova prema troškovnicima usklađenim sa potrebama stranaka kao i uređenje novih grobnih spomenika (grobnih mjesta) prema postojećim cjenicima.

Nudimo i uređenje dvorišta i okućnica (tlakavci, betonske ploče, rubnici i dr. prema stvarnim troškovnicima i potrebama stranaka.
Na sve radove nudimo ugovornu garanciju od 2 godine.