Parkiralište

GKP Čakom d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec temeljem ugovora sa Gradom Čakovcem obavlja poslove naplate i kontrole parkiranja na 2003 parkirna mjesta u Gradu Čakovcu.

Isto tako obavlja kontrolu parkiranja u stambenim zonama Grada Čakovca. U sklopu poslova naplate i kontrole parkiranja GKP Čakom obavlja i poslove premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila.

Radno vrijeme parkirališta

a) pod naplatom
– radnim danom od 8 do 19 sati izuzev parkirališta kod zgrade bivšeg MTČ-a, na kojem je vrijeme naplate radnim danom od 8 do 15 sati
– subotom od 8 do 13 sati

b) S zona
– radnim danom od 0 do 24 sati
– subotom od 0 do 24 sati

 

Popis parkirnih aparata sa adresom i zonama

Red. br. Adresa Zona Opis
1.      
2. V. Morandinija 1 ispred poslovnice PBZ banke
3. T. Masaryka 1 ispred pošte
4. Strossmayerova 2 iza PBZ banke
i kod zgrade političkih stranaka
5. Trg Eugena Kvaternika 2 zapadna strana
6. Trg Eugena Kvaternika 2 istočna strana
7. V. Morandinija 1 ispred tržnice
8. I.G. Kovačića 3 iza Macanova doma
9. Ruđera Boškovića 1 ispred zgrade Međ. Županije
10. T. Masaryka 2 između dva Passagea
11. T. Masaryka 2 iza Međimurke i Centra za kulturu
12. Ulica Kralja Tomislava 2 Kralja Tomislava
13. Vukovarska ulica 4 lijevo od pril.ceste stamb.blok.V. Nazora
14. Park Rudolfa Kropeka 2 Zanatska zadruga
15. Ulica Matice Hrvatske 2 isped bivšeg MTČ-a i Croatia osig.
16. I.G. Kovačića 3 kod porte bolnice
17. I.G. Kovačića 3 uz isočnu ogradu Žup. bolnice
18. Marofska ulica 3 Marofska ulica
19. Ulica Otokara Keršovanija 2 iza zgrade Fine i Međ. županije
20. Ruđera Boškovića 3 Ruđera Boškovića – Sud
21. Ruđera Boškovića 3 Ruđera Boškovića
22. ZAVNOH-a 3 uz južnu ogradu Žup. bolnice
23. Ulica Dr. A. Starčevića 3 kod rotora
24. Ulica Ljudevita Gaja 4 iza Čakovečkih mlinova
25. Ulica F. Punčeca 3 kod PC Aurora
26. Zrinsko-frankopanska 4 između dva rotora
27. Ulica I. Mažuranića 3 od dep. Doma umirov. i posl. zgr.Međ.pleta
28. Planinski put 3 uz poslovni centar Japa
29. Svetojelenska ulica 4 iza Žup.bolnice prema Šenkovcu
30. Ulica Lavoslava Ružičke 4 kod dječjeg vrtića Cvrčak
31. Matice Hrvatske 3 iza MTČ
32. Vukovarska ulica 4 zapadni i sjeverni dio Perivoja Zrinskih
33. Zrinsko-Frankopanska ulica 4 lijevo od ulaza Vukovarske ulice
34. J. Kozarca 4 od ul. S. Radića do ul. A. Schulteissa
35. A. Schulteissa 4 od raskršća J. Kozarca do S. Radića
36. I. pl. Zajca 4 uz istočnu stranu Hotela Park
37. J. Gotovca 2 kod TC Merkator-H d.o.o.
38. Zrinsko – Frankopanska ulica 4 ispred i lijevo od Hotel Parka

Parkirališta za stanare

Red. br. Adresa Zona Opis
1. Uska ulica S unutar bloka stambenih zgrada
2. Morandinijeva-Keršovanija S kod solitera
3. Morandinijeva S iza ljekarne
4. Strossmayerova S unutar bloka stambenih zgrada
5. T. Masaryka S između stambenih zgrada
6. J. Slogara – Zrinsko-frankopanska S između stambenih zgrada
7. Ulica Zrinsko-Frankopanska S iza Lista Međimurje
8. Ulica I. Mažuranića S kod zgrade HZMO
9. Ulica K. Tomislava S iza Doma umirovljenika
10. Vukovarska ulica S zapadni dio Perivoja Zrinskih
11. S. Radića S ispred stamb.zgrade POS-a
12. F. Punčeca S ispred stamb.posl.zgrade GOLUB-TEAM
13. Ul. A. Schulteissa    
14. Ul. J. Kozarca S uz posl.stamb.zgradu TEAM
15. Ul.17.rujna 1991.    

Cijena karata po zonama sa maksimalnim trajanjem parkiranja

Zona Cijena Oznaka parkirne zone Radno vrijeme Maksimalno vrijeme parkiranja
1 3 kn / 1 sat crvena – SMS 708401 8-19 / 8-13 1 sat
2 3 kn / 1 sat žuta – SMS 708402 8-19 / 8-13 2 sata
3 3 kn / 1 sat zelena – SMS 708403 8-19 / 8-13 neograničeno
4 2 kn / 1 sat smeđa – SMS 708404 8-19 / 8-13 neograničeno
S . bijela 0-24 / 0-24 parkiranje samo za stanare

 

       Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Sl. 08.10.2020._
       Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca 08.12.2020._
       Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama_18.12.2018.
       Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca od 24.01.2019.
       Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca od 06.07.2016.
 
       Fiskalizacija-SMS-transakcija
       Link za preuzimanje računa
       https://www.paydo.hr/