Parkiralište

GKP Čakom d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec temeljem ugovora sa Gradom Čakovcem obavlja poslove naplate i kontrole parkiranja na 2003 parkirna mjesta u Gradu Čakovcu.

Isto tako obavlja kontrolu parkiranja u stambenim zonama Grada Čakovca. U sklopu poslova naplate i kontrole parkiranja GKP Čakom obavlja i poslove premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila.

Radno vrijeme parkirališta

a) pod naplatom
– radnim danom od 8 do 15 sati 
– subotom od 8 do 13 sati

b) S zona
– radnim danom od 8 do 19 sati
– subotom od 8 do 13 sati

 

Popis parkirnih aparata sa adresom i zonama

Red. br. Adresa Zona Opis
1. Ulica Valenta Morandinija 0 ispred tržnice (6 parkirnih mjesta)
2. Ulica Valenta  Morandinija 1 ispred poslovnice PBZ banke
3. Ulica Valenta Morandinija 1 tržnica
4. Ulica Valenta Morandinija 1 ispred ljekarne
5. Ulica Tome  Masaryka 1 ispred pošte
6. Ulica Ruđera Boškovića 1 ispred zgrade Međimurske županije
7. Ulica Kralja Tomislava 2 Kralja Tomislava
8. Trg Eugena Kvaternika 2 zapadna strana
9. Trg Eugena Kvaternika 2 istočna strana
10. Park Rudolfa Kropeka 2 zanatska zadruga
11. Ulica J.J. Strossmayera 2 iza PBZ banke
12. Ulica J.J. Strossmayera 2 kod zgrade političkih stranaka
13. Ulica Matice Hrvatske 2 ispred zgrade bivšeg MTČ-a i Croatia osig.
14. Ulica Otokara Keršovanija 2 iza zgrade Fine i Međ. županije
15. Ulica Tome Masaryka 2 između starog i novog passagea
16. Ulica Tome Masaryka 2 iza Međimurke i Centra za kulturu
17. Ulica Jakova Gotovca 2 oko poslovnog centra Mercator
18. Ulica Ivana Mažuranića 3 kod depadanse Doma umirov. i posl. zgr.Međ.pleta i Elsi Team d.o.o.
19. Ulica Dr. A. Starčevića 3 Ante Starčevića
20. Ulica Ruđera Boškovića 3 Ruđera Boškovića – Sud
21. Ulica Ruđera Boškovića 3 Ruđera Boškovića
22. Ulica Matice Hrvatske 3 veliko parkiralište iza bivšeg MTČ-a
23. Ulica Valenta Morandinija 3 iza gradske ljekarne (bočno parkiralište uz trg sa fontanom i sjeverni dio parkirališta
24. Ulica I.G. Kovačića 3 uz igralište Macanovog doma
25. Ulica I.G. Kovačića 3 iza igrališta Macanovog doma
26. Marofska ulica 3 Marofska ulica
27. Ulica I.G. Kovačića 3 uz istočnu ogradu Žup. bolnice Čakovec
28. Ulica ZAVNOH-a 3 uz južnu ogradu Žup. bolnice Čakovec
29. Ulica Franje  Punčeca 3 kod PC Aurora
30. Planinarski put 3 uz poslovni centar Japa
31. Ulica Ljudevita Gaja 4 iza Čakovečkih mlinova
32. Ulica Lavoslava Ružičke 4 ispred dječjeg vrtića Cvrčak
33. Ulica Josipa  Kozarca 4 od ul. S. Radića do ul. A. Schulteissa
34. Ulica A. Schulteissa 4 od raskršća J. Kozarca do S. Radića
35. Ulica Svetojelenska cesta 4 sjeverno od ograde Žup. bolnice Čakovec
36. Ulica Zrinsko-Frankopanska 4 između dva rotora
37. Ulica Zrinsko-Frankopanska 4 kod Hotela Park
38. Ulica Zrinsko-Frankopanska – Vukovarska 4 parkiralište uz zapadni i sjeverni dio Perivoja Zrinskih
39. Vukovarska ulica 4 lijevo od prilazne ceste stambenom bloku V. Nazora, gledajući iz pravca rotora u pravcu nadvožnjaka

Parkirališta za stanare

Red. br. Adresa Zona Opis
1. Uska ulica S unutar bloka stambenih zgrada
2. Ulica Kralja Tomislava S iza Doma umirovljenika
3. Ulica Otokara Keršovanija S kod solitera
4. Ulica Valenta Morandinija S iza gradske ljekarne(izuzev bočnog parkirališta uz trg sa fontanom i sjevernog dijela parkirališta)
5. Strossmayerova ulica S između bloka stambenih zgrada
6. Ulica Tome Masaryka S prostor između višestambenih zgrada
7. Ulica Zrinsko-Frankopanska S prostor između višestambenih zgrada
8. Ulica Janka Slogara S prostor između višestambenih zgrada
9. Ulica Franje Punčeca S ispred stamb.posl.zgrade GOLUB-TEAM
10. Ulica Stjepana Radića S ispred stamb.zgrade POS-a
11. Ulica  A. Schulteissa S uz poslovno stambenu zgradu TEAM
12. Ulica Josipa Kozarca S uz posl.stamb.zgradu TEAM
13. Ulica 17.rujna 1991. S Ulica 17.rujna 1991.
14. Vukovarska ulica S desno od ulaza s Vukovarske ulice

Cijena karata po zonama sa maksimalnim trajanjem parkiranja

Zona

Cijena

 €/1 sat

Oznaka parkirne zone

Radno vrijeme

radni tjedan/subota

Maksimalno vrijeme parkiranja
0   narančasta 8-15/8-13 max.30min. besplatno jednokratno parkiranje u toku dana-nije dozvoljeno parkirati sa satnom, dvotjednom, mjesečnom i godišnjom kartom
1

   0,40 €      

crvena – SMS 708401 8-15/8-13 1 sat
2    0,40 € žuta – SMS 708402 8-15/8-13 2 sata
3    0,40 € zelena – SMS 708403 8-15/ 8-13 neograničeno
4    0,25 € smeđa – SMS 708404 8-15/ 8-13 neograničeno
S . bijela 0-24/0-24 parkiranje samo za stanare sa kupljenim stanarskim kartama

          cjenik komunalnih usluga parkiranja

 
         Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Sl. glasnik Grada Čakovca 8_2022
 

 

       Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama_18.12.2018.
  
 
       Fiskalizacija-SMS-transakcija
       Link za preuzimanje računa
       https://www.paydo.hr/
      preuzimanje aplikacije Bmove