Kontakt informacije

Telefon

040 372 400
040 372 466

Besplatni telefon
0800 466 466

E-mail adrese

cakom@cakom.hr

pravna.sluzba@cakom.hr

parkiraliste@cakom.hr

DIREKTOR
Ivan Perhoč, bacc. ing. el. – ivica.perhoc@cakom.hr

RUKOVODITELJ ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. – sta@cakom.hr

RUKOVODITELJ FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
Matija Mađar, dipl. oec. – matija.madjar@cakom.hr

RUKOVODITELJ NABAVE I ZAKUPA
Nikolina Jelaš Varga, dipl. iur. – nikolina.jv@cakom.hr