Bon za korektne i odgovorne platiše

29. siječnja 2011.

GKP «Čakom» d.o.o. je korisnicima usluga odvoza otpada i usluge grobne naknade, prilikom distribucije uplatnica, dostavio i bon – rabat.

Bon – rabat  dobili su svi korisnici koji su redovito podmirivali sve svoje račune – uplatnice do dana valutacije uplatnica za razdoblje 01.01.2010. – 31.12.2010. Redovni platiše usluga odvoza otpada dobili su bon na iznos od 30 kn, a redovni platiše usluge  grobne naknade 10 kn.

Bon – rabat se ne može koristiti za podmirenje redovnih uplatnica, već samo za kupovinu ostalih roba i usluga GKP «Čakom-a»:

  • sva roba i usluge cvjećara (na groblju, Pletiona, Zvonik, Vrtni centar)
  • kupovinu vreća za komunalni i selektivni otpad
    (na blagajnama GKP «Čakom» d.o.o. Mihovljanska bb i Kralja Tomislava)
  • kupovinu parkirnih karata za samoisticanje
    (na blagajni GKP «Čakom» d.o.o. i  Službi   parkiranja).

Rabat se može iskoristiti  do 30.06.2011. godine.