Čakom dobio treće hibridno vozilo

1. veljače 2016.

Prigodnom svečanošću u petak je u krugu GKP „ČAKOM“ u Čakovcu, obavljena svečana primopredaja hibridnog kamiona s marke Mitsubishi Fuso Canter /c15 Eco Hibrid s nadogradnjom za prikupljanje otpada. To je treće hibridno vozilo u ČAKOM-ovom voznom parku, a koristit će se za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Vozilo je vrijedno 737.200,00 kuna, a sa 40 posto sufinancira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kamion je opremljen sa automatskom identifikacijom odvoza otpada i praćenje vozila Clean Track. ČAKOMOVA Iskustva sa ranijim kamionima su dobra, a osobito su zanimljiva s aspekta ekonomičnosti zbog izuzetno male potrošnje goriva.