Čakom na Mesap-u

22. studenoga 2013.

Dana 16. i 17. studenog u Nedelišću je održan Međimurski sajam poduzetništva – MESAP “Jesen 2013.” Ovogodišnji sajam bio je podijeljen na pet tema: poljoprivreda i prehrana, obnovljivi izvori energije, moderna gradnja i projektiranje, komunalna oprema i hortikulturno uređenje.

Jedan od izlagača na sajmu bio je i GKP “ČAKOM” d.o.o. Tom prilikom brojnim je posjetiteljima predstavljen način postupanja s biorazgradivim otpadom, smeđa kanta za prikupljanje biorazgradivog otpada kao i ostale usluge koje spadaju u domenu djelovanja GKP “ČAKOM” d.o.o. Također, u sklopu sajamske priredbe, GKP „ČAKOM“ d.o.o. predstavio se i na održanom stručnom skupu.