Čakom se pridružio donatorima i uplatio iznos od 30.000,00 kn za Pušćine!

23. siječnja 2013.

Zadovoljstvo nam je objaviti da se GKP “ČAKOM” d.o.o. pridružio brojnim donatorima i uplatio iznos od 30.000,00 kuna na ime pomoći za sanaciju štete uslijed poplave za naselje Pušćine u općini Nedelišće!