Certificiranje seljačke tržnice

20. srpnja 2017.

GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, kao upravitelj Gradske tržnice u Čakovcu, proveo je zajedno sa stručnim službama Međimurske županije i Grada Čakovca postupak “Certificiranja seljačke tržnice”.

Dana 23.06.2017. god. na tržnici u Čakovcu proveli smo dodjelu certifikata za 44 (3 novo certificiranih gospodarstava i 41 re-certificiranih) poljoprivrednih gospodarstva s područja Međimurske i Varaždinske županije.