Certificiranje seljačke tržnice

16. travnja 2012.

GKP „Čakom“ d.o.o., Čakovec se uključio u projekt „Certificiranja seljačke tržnice“. Projekt se radi u suradnji sa Udrugom Hrvatskih tržnica sa ciljem organiziranja i predstavljanja izravnih proizvođača poljoprivrednih proizvoda i prerađevina na tržnici. Cilj je uspostaviti sustav kojim će se kupcima dati sigurno jamstvo o porijeklu voća, povrća, cvijeća, presadnica istih i prerađevina odnosno da ti proizvođači zaista i proizvode te proizvode koje prodaju na tržnici. Trenutno se vrši kontrola proizvođača, a od svibnja na Gradskoj tržnici u gradu Čakovcu moći će se kupiti proizvodi certificiranih proizvođača, a koji imaju status OPG-a, sa područja Međimurske i Varaždinske županije.