Certifikacija sustava OHSAS

26. ožujka 2010.

Istog dana (09.03.2010.), GKP Čakom d.o.o. je potvrdio djelovanje i izvršio certifikaciju sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u skladu sa standardom OHSAS 18001. Certifikaciju je također izvršila certifikacijska kuća SGS Adriatica d.o.o., Rijeka.

Certifikacijom OHSAS-a i recertifikacijom ISO 9001 i ISO 14001 GKP Čakom d.o.o. se može pohvaliti DA posjeduje tri certifikata kojima dokazuje primjeren odnos prema kvaliteti i okolišu, odnosno primjeren odnos prema zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.