Dan planeta Zemlje

30. travnja 2013.

GKP „ČAKOM“ d.o.o. pridružio se i ove godine u akciju skupljanja,odvoza i odlaganja otpada povodom globalne akcije Dan planete Zemlje (22.04.2013.)

Čišćenje se odvijalo u više gradova, općina i mjesnih odbora.

GKP „ČAKOM“ d.o.o. je sudjelovao u odvozu i odlaganju u slijedećim mjestima:

  • Grad Čakovec (akcija „Lov na smeće“ ) gdje je skupljeno i zbrinuto 1830 kg otpada
  • Općina Orehovica – skupljeno i zbrinuto 2360 kg
  • Međimurska županija s Općinom Šenkovec u akciji „Zdrav za pet“, iz koje akcije je odloženo 990 kg otpada
  • Mjesni odbor Mačkovec iz koje je odloženo 380 kg

U tijeku je akcija skupljanja u Općini Nedelišće pod nazivom „Više cvijeća – manje smeća 2013“ koju će GKP ČAKOM d.o.o. također popratiti uslugom zbrinjavanja otpada.