Dani otvorenih vrata – petak 03. lipnja 2011. godine

23. svibnja 2011.

Događaj će se odvijati dana 03.lipnja 2011. godine  na prostoru odlagališta za neopasni otpad “Totovec”, na lokaciji Totovec 66, Čakovec i prostoru reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Sjever, Hrupine 66, Prelog.

U vremenu od 10 do 12 sati svim je građanima Međimurske županije omogućeno da besplatno dovezu sljedeće vrste otpada: papir, staklo, metal, plastiku i tetrapak.

U terminima 10:30 i 11:30 sati stručne službe GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec i GKP “Pre-kom” d.o.o. Prelog posjetiteljima će predstaviti svoje objekte za gospodarenje otpadom.

Zainteresirani posjetitelji moći će obići objekte te se upoznati s organizacijom i načinom rada objekata.