Dokumentacija za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama

U nastavku možete preuzeti dokumentacija za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama – prostor 47. Dokumentacija se nalazi u .doc i .pdf formatu.