Dokumentacija za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama

dokumentacija za nadmetanje – soba 47