Dozvola za gospodarenjem otpadom

1. srpnja 2013.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije izdalo je dana 20.06.2013. godine dozvolu GKP “Čakom” d.o.o. da može obavljati djelatnost sakupljanja i privremenog skladištenja komunalnog i neopasnog otpada na lokaciji reciklažnog dvorišta, Mihovljanska bb, Čakovec i odlagališta za neopasni otpad “Totovec”, Totovec bb, Čakovec.

Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja i privremenog skladištenja neopasnog otpada na lokaciji reciklažnog dvorišta Mihovljanska bb Čakovec