Edukativna štand radionica

17. siječnja 2012.

GKP ČAKOM d.o.o. je zajedno sa ZEO NOBILIS dana 14.01.2012. godine, organizirao štand radionicu o postupanju s biorazgradivim otpadom i kompostiranju otpad.

S obzriom da se na području Grada Čakovca s 01.01.2012. godine započelo s odvozom biorazgradivog otpada u režimu svaki drugi tjedan, ovakav vid radionice pomaže edukaciji korisnika o sustavnom gospodarenju s otpadom (sada posebice s biorazgradivim otpadom kao većom frakcijom u ukupnom sastavu komunalnog otpada). Takve štand radionice, GKP ČAKOM d.o.o. i ZEO NOBILIS održat će i naredne dvije subote (dakle 21.01.2012. i 28.01.2012. godine).