Imenovana nova Uprava GKP Čakom d.o.o.

20. listopada 2009.

Odlukom gradonačelnika grada Čakovca Branka Šalamona (u funkciji skupštine GKP Čakom d.o.o.) dana 31.08.2009. godine, imenovana je nova Uprava – direktor GKP Čakom d.o.o.. Na mjesto direktora na mandatno razdoblje od pet godina imenovana je gđa. Snježana Tkalčec – Avirović dipl.iur.