Ivan Perhoč, direktor GKP Čakom izabran za župana Međimurske županije

10. lipnja 2009.

Dana 31. svibnja 2009. godine, Ivan Perhoč – Direktor GKP Čakom d.o.o. izabran je na dužnost Župana Međimurske županije.

S danom 05. lipnjem 2009. godine, sporazumno je raskinuo radni odnos u GKP Čakom d.o.o. zbog odlaska na dužnost Župana.

Svim poslovnim partnerima, suradnicima, korisnicima usluga, udrugama i prijateljima GKP Čakom d.o.o. s kojima je Direktor Ivan Perhoč surađivao proteklih gotovo punih devet godina, najiskrenije zahvaljuje na suradnji, razumijevanju, pohvalama pa i kritikama koje su ga poticale da neprestano mijenja i unapređuje GKP Čakom d.o.o. na zadovoljstvo svih zainteresiranih osoba. Dobru poslovnu suradnju uspostavljenu pri rada u GKP Čakom d.o.o., Ivan Perhoč rado će nastaviti i kao Župan Međimurske županije.