Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. koje se nalazi na adresi https://www.cakom.hr

Stranica www.cakom.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uloženi su napori kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

GKP Čakom d.o.o. prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

GKP Čakom d.o.o. kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na stranici www.cakom.hr

Na stranici www.cakom.hr osigurana je komponenta koja omogućuje stranici www.cakom.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1.)

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.cakom.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

GKP Čakom d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice www.cakom.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.cakom.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, te je ispunjena većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Mrežno sjedište www.cakom.hr većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Video zapisi nisu prilagođeni gluhim ili nagluhim osobama jer nemaju titl i/ili transkript teksta na hrvatskom jezikom, te isti ne sadrže snimljene naracije (prilagodbu za slijepe i slabovidne osobe).

GKP Čakom d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene u ovoj Izjavi GKP Čakom d.o.o. se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.

Sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke ili fotografije koje su objavljene prije 23. rujna 2019. GKP Čakom d.o.o. kvalificira kao arhivu, te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

GKP Čakom d.o.o. će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom posebne komponente za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem lijevom uglu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 14.10.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti, te WCAG AccessAudit.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android Chrome.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.cakom.hr korisnici mogu uputiti:
E-poštom: cakom@cakom.hr
Telefonom: 040 372 400 ili 0800 466 466
Poštom: GKP Čakom d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10, 40 000 Čakovec

GKP Čakom d.o.o., je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.