Izmjena žiro-računa

3. prosinca 2012.

Dana 01.12.2012. zatvoren je poslovni račun GKP “Čakom” d.o.o. koji se vodi kod Međimurske banke d.d. Čakovec zbog pripajanja Međimurske banke d.d. Privrednoj banci d.d. Zagreb.

Novi račun otvoren kod Privredne banke d.d. Zagreb na koji se mogu vršiti uplate u korist GKP “Čakom” d.o.o. je:

HR 12 2340 0091 1160 0916 6