Izmjenjene cijene Čakomovih usluga

24. prosinca 2009.

Od 01.01.2010. godine došlo je do izmjena cijena Čakomovih usluga. Sve obavijesti o promjenama cijena možete naći na našim internet stranicama (Čistoća – kompletni cijenik usluga GKP Čakom-a za tekuću godinu).