Ljetno radno vrijeme

29. travnja 2021.

Od 03. svibnja 2021. godine Služba prijevoza (otpada), prelazi na ljetno radno vrijeme  od 6:00 do 14:00 sati svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Korisnici usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada mole se da spremnike ili vreće sa otpadom pripreme za prikupljanje na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.