Ljetno radno vrijeme

15. travnja 2022.

Od 02. svibnja 2022. GKP ČAKOM d.o.o. prelazi na ljetno radno vrijeme.

Službe odvoza otpada, groblja, kamenoklesara i javnih i zelene površine radit će od 6:00 – 14:00 sati svaki radni dan od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga odvoza otpada se mole da posude ili vreće sa otpadom iznesu na javnu površinu na dan odvoza najkasnije do 6:00 sati.

Službe blagajne, tržnica, trgovina Zvonik, parking služba i Uprava radit će po starom radnom vremenu od 6:45 – 14:45 sati (u gradu K. Tomislava 19 od 07:00 – 15:00 sati).

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.