Ljudski nemar i nebriga za okoliš

31. kolovoza 2010.

Mole se korisnici usluga odvoza otpada (kao i svi građani Međimurja) da otpad ne ostavljaju na javnim površinama i kod kontejnera, te da ga ispravno selektiraju. Za svaki otpad koji je nepropisno odbačen na javnim površinama i kod kontejnera, a utvrdi se počinitelj, biti će sankcioniran od strane komunalnog redarstva grada Čakovca. Za krupni otpad koristite kupone na kojima su i datumi odvoza po mjesecima, te ga uredno dostavite u Čakom d.o.o.

Ako netko od korisnika nije u mogučnosti iz bilo kojih opravdanih razloga pripremiti krupni otpad unutar rasporeda odvoza, molimo Vas da nazavote besplatni broj telefona 0800 466 466 da se dogovorimo o odvozu.