“Lov na smeće”

18. travnja 2014.

GKP „ČAKOM“ d.o.o. uključio se i ove godine u akciju prikupljanja otpada u organizaciji Grada Čakovca pod nazivom „LOV NA SMEĆE“ , a u suradnji sa Lovačkim društvom „ZEC“ iz Čakovca i GKP „ČAKOM“ d.o.o.

 Ovom akcijom obuhvaćene su bile slijedeće lokacije:

  • područje šuma Topolje-Rakitje-Brezić kod mjesta Novo Selo Rok i Mačkovca
  • MO Mihovljan
  • MO Ivanovec
  • MO Krištanovec

U akciji je skupljeno, prevezeno i zbrinuto 16 810 kg komunalnog otpada.