Lov na smeće!

25. svibnja 2010.

Prošlog petka, 14. svibnja na području šume Rakitje kod Novog Sela Rok i na području zvanom Martica kod Mačkovca provedena je akcija Lov na smeće. Akcijaši su se prihvatili posla da prikupe smeće koje su odložili nesavjesni sugrađani. Našlo se svega – odbačenih starih kada, televizora, madraca, stakala, plastika…U suradnji s ekipama Čakoma, prikupljeno smeće iznijeto je van, razvrstano i odvezeno na odlagalište Totovec.

Cilj akcije koju je organizirao i koordinirao Upravni odjel za komunalno redarstvo Grada Čakovca bio je i poticanje svijesti građana o obvezama i odgovornosti koje imaju za očuvanje zdravlja svog okoliša.

Ova i slične akcije svakog pojedinca trebaju podsjetiti na odgovornost koju ima za očuvanje i poboljšanje stanja okoliša u kojem živi, kao i za cjelokupnu kvalitetu življenja.