Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dodjelilo zahvalnicu GKP “Čakom” d.o.o.

9. srpnja 2013.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dodjelilo zahvalnicu GKP”Čakom” d.o.o. za ostvarenu uspješnu suradnju na izvršavanju rada u 2012. godini.