Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

26. listopada 2012.

U sklopu posjeta Međimurskoj županiji u srijedu 24.10.2012. ministar Ministarstva zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović i pomoćnik ministra Mario Obrdalj obišli su i GKP „Čakom“ d.o.o., Čakovec. Ovdje su upoznati sa aktivnostima u djelatnosti postupanja sa otpadom na području Međimurske županije. Posebno su istaknuti napori i problemi koji postoje kod sanacije odlagališta Totovec, izgradnje reciklažnog dvorišta i uvođenja postupanja s biorazgradivim otpadom.