Ministrica Holy posjetila odlagalište u Totovcu

24. siječnja 2012.

Ministrica Ministarstva zaštite  okoliša i prirode dr. sc. Mirela Holy dana 23. siječnja 2012. godine posjetila je odlagalište otpada u Totovcu.

Prilikom posjeta direktorica Snježana Tkalčec Avirović upoznala je ministricu sa sustavom postupanja otpadom koji funkcionira na području Grada Čakovca i Općina  u kojima GKP Čakom d.o.o. pruža uslugu postupanja s otpadom te sa uspjesima i problemima u radu GKP Čakom d.o.o. kod poslova odvoza, sortiranja i odlaganja otpada na odlagalištu Totovec.

Ministrica je bila  zadovoljna sa postupanjima i radnjama GKP Čakom d.o.o. sa otpadom te istaknula da GKP Čakom d.o.o. može biti pozitivan primjer prakse na području Republike Hrvatske.