Moderniziranje naplate parkiranja

13. listopada 2013.

GKP „ČAKOM“ d.o.o., Čakovec, od ponedjeljka 14.10.2013., uvodi na zatvorenom parkiralištu u ulici Matice Hrvatske u Čakovcu automatsku naplatu usluge korištenja parkirališta. Do sada je na parkiralištu postojala naplata koju je vršio djelatnik GKP „Čakom“ d.o.o. , a od sada će se naplata automatizirati.

Korisnici koji će željeti koristiti zatvoreno parkiralište u Ulici Matice Hrvatske će prilikom ulaska na parkiralište iz ulaznog automata preuzeti ulaznu karticu. Nakon završetka korištenja parkirališta korisnik će na aparatu za plaćanje parkirne naknade prvo izvršiti plaćanje korištenog vremena parkiranja. Nakon plaćanja iz aparata će dobiti izlaznu karticu sa kojom će u roku od 10 minuta morati izaći sa parkirališta. Izlaznu karticu je potrebno očitati na aparatu za izlazak sa parkirališta.

Ulazne i izlazne rampe na parkiralištu će biti zatvorene 24 sata svaki dan. Naplata će se vršiti kao i do sada:

– ponedjeljak do petak 7:00 do 20.00 sati, a

– subota                       7:00 do 13.00 sati.

Korisnici koji će koristiti parkiralište van radnog vremena parkirališta moći će ući na parkiralište sa preuzimanjem ulazne kartice, a izaći očitanjem te iste ulazne kartice na automatu za izlaz bez plaćanja naknade za parkiranje.

Parkiralište će moći koristiti i korisnici mjesečnih i godišnjih karata za navedeno parkiralište.

Prvih mjesec dana korištenja novog načina naplate od ponedjeljka do petka u vremenu od 6:00 do 22:00 sata, odnosno subotom od 6:00 do 14:00 sati pomoć korisnicima će pružati dežurni djelatnici koji će se nalaziti u izlaznoj kučici na parkiralištu.

Obavještavaju se korisnici parkirališta da su ulazni i izlazni aparati i rampe, kao i aparat za naplatu parkirne naknade opremljeni nadzornim kamerama.

GKP „Čakom“ d.o.o.

Služba parkiranja