Modna revija – projekt PORETEKS

22. travnja 2015.

Danas u 19,00 sati u Društvenom domu u Strahonincu, GKP ČAKOM d.o.o. organizira modnu reviju u okviru Projekta ponovne oborabe recikliranog tekstila za zaštitu okoliša u prekograničnom području koji se vodi pod akronimom PORETEKS“

Na modnoj reviji, polaznice modnih radionica i zaposlenici Čakoma, predstaviti će inovativne modne proizvode nastale ponovnom oporabom tekstilnog otpada.

Pridružite se i pogledajte nešto novo i drugačije!