Novi drvored u ulici I. G. Kovačića

23. studenoga 2011.

Prošli tjedan smo izvršili sadnju 61 sadnice običnog (bijelog) jasena – Fraxinus excelsior `Nana`.

Dosadašnji drvored je bio podignut sa vrstom Sorbus aucuparia – jarebika, koja se nije pokazala adekvatnom za ulicu I. G. Kovačića, što je bilo uočljivo iz lošeg zdravstvenog stanja starog drvoreda, tako da smo pristupili sadnji novog drvoreda.

Sadnja je izvršena u sklopu plana redovnog održavanja javnog zelenila za 2011. g. u Čakovcu, čime je ukupno posađeno 80-ak novih stabala u Čakovcu.