Novi način obračuna usluge postupanja s otpadom za korisnike s područja M.O. Mačkovec, Krištanovec, Slemenice, Žiškovec, N.S. Rok i Mihovljan

21. prosinca 2011.

U suradnji s Gradom Čakovcem GKP «Čakom» d.o.o. je promijenilo način obračuna usluge postupanja s otpadom za korisnike s područja M.O. Mačkovec, M.O. Krištanovec, M.O. Slemenice, M.O. Žiškovec, M.O. Novo Selo Rok i M.O. Mihovljan. Novi način obračuna baziran je na praćenju broja odvoza komunalnog otpada od svakog pojedinog korisnika. Pripreme za prelazak na novi način obračuna sastojale su se u opremanju svih kanti za «ostali otpad» na području pobrojanih mjesnih odbora RFID tagom (čipom), koji u trenutku pražnjenja otpada iz posude prepoznaje antena ugrađena na vozilo za odvoz otpada. Podaci o ispražnjenim posudama pohranjuju se u računalo ugrađeno na vozilo za odvoz otpada, odakle se bežično prebacuju u Čakomovu bazu podataka o korisnicima svaki dan po povratku vozila u garažu. Na opisani način GKP «Čakom» d.o.o. skuplja relevantne podatke o vremenu, mjestu i broju pražnjenja svake pojedine posude dodijeljene na korištenje korisnicma s područja pobrojanih mjesnih odbora. Obračun i naplatu pružene usluge vršit ćemo na slijedeći način:

Korisnici – fizičke osobe  dobit će dvije uplatnice (za sječanj i veljaču) na iznos 55,02 kn. Taj iznos pokriva minimalni nivo usluge u koji su uračunata dva pražnjenja kante za «ostali otpad» tijekom svakog pojedinog kalendarskog mjeseca (odvoz će se i dalje vršiti svaki tjedan – ponedjeljkom ili srijedom, ovisno o naselju)

-svako slijedeće pražnjenje kante za «ostali otpad» tijekom kalendarskog mjeseca (3.-će, 4.-to i eventualno 5.-o) dodatno se naplaćuje 9,36 kn/kanti (PDV uračunat)

– razlika za više ispražnjene kante tijekom prvog tromjesečja bit će obračunata na uplatnici za ožujak dok će ostale dvije uplatnice (za travanj i svibanj) biti izdane na iznos 55,02 kn koji pokriva minimalni nivo usluge – dva pražnjenja kante za «ostali otpad» tijekom kalendarskog mjeseca.

Korisnici  – pravne osobe kojima se usluga obračunava i naplaćuje putem R-1 računa dobit će tijekom siječnja račun za prosinac koji se neće razlikovati od računa za listopad i studeni 2011. (osim ako nije mijenjana veličina zadužene posude, vrsta djelatnosti ili drugi parametri na  temelju kojih se vrši obračun)

– u računu za siječanj 2012. i računima za mjesece koji slijede nakon toga, koji će korisnicima biti distribuiran tijekom veljače, odnosno ožujka i narednih mjeseci, bit će obračunat minimalni nivo usluge – dva pražnjenja kante za «ostali otpad», zajedno sa eventualnim dodatnim pražnjenjima kante za «ostali otpad» tijekom siječnja, odnosno veljače i narednih mjeseci.

Što se tiče odvoza ambalažnog i odvojeno skupljenog otpada u vrećama za odvojeno skupljanje sve ostaje  po starom: namjenske vreće sa papirom, plastikom, metalom, staklom, tetrapakom, tonerima&cartidge-ima, drvenom ambalažom i biorazgradivim otpadom odložite na dan odvoza do 06:00 sati na javnu površinu i čakomovi radnici će skupiti i odvesti tako pripremljeni otpad bez dodatne naplate.

Ukoliko nekim korisnicima povremeno nije dovoljan zaduženi broj kanti za «ostali otpad» višak otpada koji ne stane u kantu moraju odložiti u doplatne vreće za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada. Radi se o tzv. «prepaid» usluzi gdje su svi troškovi postupanja s odloženim otpadom uračunati u cijenu vreća, a čija je cijena:

–  vreća        40 litara     5,00 kn
–  vreća        80 litara   10,00 kn
–  vreća      120 litara   15,00 kn

Opći uvjeti isporke usluge postupanja s otpadom (sakupljanja, odvoza i zbrinjavaja komunalnog otpada)

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u pogledu novog sustava naplate ili bilo koje usluge koju pruža GKP «Čakom» d.o.o., molimo Vas da nas nazovete na besplatni telefon 0800/466-466, ili dodatne informacije potražite na našoj web adresi www.cakom.hr.

GKP «ČAKOM»  d.o.o.