Obavijest

2. lipnja 2021.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo četvrtkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za četvrtak 03. lipnja 2021. godine  omogućiti u subotu 05. lipnja 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.