Obavijest

3. studenoga 2021.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 01. studeni 2021. godine  omogućiti u subotu 06. studeni 2021. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.