Obavijest

12. travnja 2022.

Poštovani!

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 18. travanj 2022. godine  omogućiti u subotu 23. travanj 2022. godine.

S poštovanjem,                                                               

GKP ČAKOM d.o.o.