Obavijest

13. svibnja 2024.

„Poštovani korisnici!

Obavještavamo Vas da će BLAGAJNA GKP ČAKOM d.o.o. na lokaciji u Kralja Tomislava 19, Čakovec, raditi na ovoj lokaciji zaključno do 17. svibnja 2024. godine.

Na novoj lokaciji u ZRINSKO FRANKOPANSKOJ ULICI 12, Čakovec, BLAGAJNA GKP ČAKOM d.o.o. započeti će s radom dana 23. svibnja 2024. godine.

Slijedom navedenog, molimo Vas za razumijevanje što će uslijed preseljenja, blagajna GKP ČAKOM d.o.o. biti zatvorena u dane: 20., 21. i 22.05.2024. godine.

Na novoj lokaciji blagajne moći ćete u istom radnom vremenu kao i do sada izvršiti plaćanje svih usluga GKP ČAKOM d.o.o. (kao npr. uplatnice i računi za skupljanje otpada, za grobnu naknadu, za isporučenu trgovačku robu u cvjećarnama, za naplatu parkirnih karata i dr.) i Grada Čakovca (kao npr. uplatnice za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i dr.).

S poštovanjem,

U Čakovcu, 13. svibnja 2024. godine.

                                                                                                                                     Vaš GKP ČAKOM d.o.o.“