Obavijest

17. travnja 2019.

Poštovani,

Zbog ne rada radnika GKP ČAKOM d.o.o. na Uskršnji ponedjeljak(22. travnja 2019. godine), korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojima prema rasporedu uslugu pružamo ponedjeljkom, obavještavamo da ćemo prikupljanje otpada predviđeno za ponedjeljak 22. travnja 2019. godine omogućiti u subotu 20. travnja 2019. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                 GKP ČAKOM d.o.o.