Obavijest

23. ožujka 2020.

Odlagalište u Totovcu zaprima neopasni otpad svaki radni dan od 06:00-16 sati.

                                                                                              GKP ČAKOM d.o.o.