Obavijest građanima Čakovca

15. lipnja 2012.

Obavještavamo sve građane Čakovca da ćemo u nedjelju 17. 06. 2012. izvršiti kemijsko tretiranje stabala, sa svrhom suzbijanja lisnih uši i pepelnice, u Čakovcu na slijedećih nekoliko lokacija:

  • javori u ulicama K. Tomislava i J. J. Strossmayera (25 stabala)
  • javori u ulici Matice hrvatske (11 stabala)
  • javori na Franjevačkom trgu (4 stabla)
  • bagrem na Trgu Republike (1 stablo)
  • bagremi u Uskoj ulici (5 stabala)
  • bagremi u ulici R. Boškovića (56 stabala)
  • bagremi u ulici F. Prešerna (7 stabala)
  • bagremi u ulici bana Jelačića (18 stabala nasuprot kompleksu bivše vojarne i 3 stabla kod HZZ-a).

Suzbijanje će se vršiti uz upotrebu strukom propisanih i zakonskom regulativom odobrenih insekticida i fungicida, sam tretman će se izvoditi sa leđnim motornim prskalicama, što znači da bi na naznačenim lokacijama bilo uputno da građani zatvore prozore i po mogućnosti uklone parkirane automobile, početak radova je od 5.30 h, po gore navedenom redoslijedu, a očekivano ukupno trajanje zahvata je 8 radnih sati.

Preporučujemo vlasnicima ugostiteljskih objekata, a koji trenutno na navedenim lokacijama imaju vani postavljene terase da je u njihovom interesu da u nedjelju ujutro stolovi i stolice budu postavljeni na udaljenosti od minimalno 5 metara od ruba krošanja stabala na navedenim lokacijama (nikako ispod samih stabala), ili da bar stolove i stolice slože u što manje hrpe i sve ih prekriju sa PVC folijom.

Ukoliko to ne naprave, sami su odgovorni za to što će im namještaj doći u kontakt sa pesticidima, ali i za eventualne posljedice po zdravlje ljudi, koji će kasnije sjediti na njihovim terasama.

Ukoliko prekriju stolove i stolice PVC folijom, foliju je preporučljivo skidati tek nakon što se sa krošanja tretiranih stabala prestane cijediti tekućina, tj. kada prestanu padati kapljice apliciranog pesticida.

Samo sredstvo koje ćemo aplicirati na stabla se osuši u roku 2 – 3 sata, međutim specifičan miris će se osjetiti dan ili dva, ali ne predstavlja opasnost za ljude.