Obavijest građanima

26. veljače 2015.

O djelomičnom zatvaranju prometnice (desna prometna traka) u nadležnosti Grada Čakovca, Vukovarske ulice, na dijelu križanja sa Ulicom I. Pl. Zajca do raskrižja sa Ulicom J. Gotovca u svrhu radova vezanih za rušenje i orezivanje stabala dana 27. 02. 2015. godine u vremenskom periodu od 7.30 do 14.00 sati.