Obavijest korisnicima

6. prosinca 2013.

Obavještavamo korisnike južnih mjesnih odbora grada Čakovca (Savska Ves, Ivanovec, Novo Selo na Dravi, Šandorovec i Kuršanec) da će ovlašteni djelatnici GKP Čakom d.o.o. u periodu od 09.12.2013.-30.12.2013. godine provoditi ankete o zadovoljstvu korisnika usluga skupljanja i odvoza otpada i održavanja javnih površina. Ankete će se provoditi na terenu i telefonski.

Anketa se provodi u svrhu ocjene zadovoljstva korisnika u sustavu naplate po stvarnom broju odvoza, te Vam hvala na odazivu.