Obavijest korisnicima mjesnih odbora Grada Čakovec

16. siječnja 2024.

Obavijest korisnicima mjesnih odbora Grada Čakovec (VAŽNO)

Poštovani korisnici,

  S obzirom na promjenu dinamike odvoza biootpada i miješanog komunalnog otpada u mjesnim odborima Grada Čakovec, podsjećamo da će se odvoz vršiti prema slijedećem rasporedu za navedena naselja:

Naselja Mačkovec,Žiškovec,Krištanovec,Slemenice

22.01.2024. – odvoz miješanog komunalnog otpada

29.01.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/MACKOVECZISKOVECSLEMENICEKRISTANOVEC-1.pdf

Naselja Štefanec,Ivanovec,Novo Selo na Dravi

23.01.2024. – odvoz miješanog komunalnog otpada

30.01.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/STEFANECIVANOVEC-NOVO-SELO-NA-DRAVI.pdf

Naselja Mihovljan,Novo Selo Rok

24.01.2024. – odvoz miješanog komunalnog otpada

31.01.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/MIHOVLJANNOVO-SELO-ROK.pdf

Naselja Savska Ves,Totovec,Šandorovec,Kuršanec

26.01.2024– odvoz miješanog komunalnog otpada

02.02.2024. – odvoz biootpada

https://www.cakom.hr/wp-content/uploads/2024/01/SAVSKA-VESTOTOVECKURSANECSANDOROVEC.pdf

Navedena promjena nalazi se na Obavijest o sakupljanju otpada koja Vam je distribuirana zajedno  sa uplatnicama u 12 mjesecu 2023. godine.

GKP ČAKOM d.o.o.